Đua Nước Rút Doanh Thu Cược, Về Nhất Nhận Ngay 1 iPhone XS Max 512GB

Cách Tham Gia:

1. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất trong thời gian "Đua Nước Rút" sẽ nhận ngay giải thưởng khủng tương ứng.


Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Đua Nước Rút Doanh Thu Cược ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  2. 2. Doanh thu cược của thành viên sẽ đồng thời được tính từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  3. 3. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất sẽ nhận được giải thưởng tương ứng:
Thứ Hạng Doanh Thu Cược Giải Thưởng Lưu Ý Số Thành Viên Nhận Giải
Top 1 >= 100,000,000,000 iPhone XS Max 512GB
Top 2 >= 70,000,000,000 iPhone XS Max 256GB
Top 3 >= 60,000,000,000 iPhone XS Max 64GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 4 >= 50,000,000,000 iPhone XR 256GB
Top 5 >= 40,000,000,000 iPhone XR 128GB
Top 6 >= 30,000,000,000 iPhone XR 64GB
Top 7-20 >= 10,000,000,000 10,000,000 VND Tiền Thưởng 1 vòng doanh thu cược 14

4. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật. iPhone sẽ được giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thành viên xác nhận đầy đủ thông tin với K8.

5. Bảng Xếp Hạng Top 20 tính đến thời điểm hiện tại:


n***ph 45,819,142,950
2 n***77 40,026,471,850
3 n***ao 25,366,050,000
4 n***81 20,597,196,000
5 n***17 18,445,611,420
6 n***68 17,470,205,170

Xếp Hạng 7-20

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


7 n***88 13,089,194,600
8 n***gv 12,459,901,000
9 n***95 12,202,710,000
10 n***k3 12,126,805,000
11 n***11 11,902,514,000
12 n***54 11,523,222,000
13 n***92 10,350,701,500
14 n***90 8,843,545,500
15 n***34 8,684,976,000
16 n***ng 8,119,325,000
17 n***n4 7,837,398,400
18 n***on 7,701,860,000
19 n***06 7,385,923,040
20 n***90 7,330,443,000

Xếp Hạng 21-50

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


21 n***83 7,309,892,000
22 n***68 7,287,595,500
23 n***g1 7,184,657,000
24 n***23 7,045,662,000
25 n***39 7,023,851,450
26 n***9t 6,994,176,540
27 n***au 6,880,263,900
28 n***88 6,855,054,500
29 n***64 6,679,314,300
30 n***s1 5,792,084,000
31 n***da 5,762,368,825
32 n***ho 5,656,764,500
33 n***g1 5,631,629,200
34 n***88 5,570,353,000
35 n***23 5,446,383,950
36 n***41 5,337,409,500
37 n***me 5,185,490,100
38 n***an 5,179,509,700
39 n***sc 5,179,425,000
40 n***86 5,171,534,850
41 n***01 5,050,506,750
42 n***k8 4,944,418,500
43 n***nd 4,932,267,000
44 n***92 4,846,661,400
45 n***97 4,781,289,900
46 n***k8 4,664,964,100
47 n***g9 4,655,149,000
48 n***88 4,553,321,000
49 n***eo 4,381,392,650
50 n***95 4,324,259,600

6. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.